Premies Voor Dakwerken, Dakisolatie en Dakrenovatie

Vanaf 2019 zijn er verscheidene dakpremies en andere fondsen waardoor je een (groot) deel van de kosten van dakwerken kan terugkrijgen. Dit voor vernieuwen, herstellen en isoleren van uw dak.

1. Subsidies dakisolatie

Vanaf 2020 moeten alle vlaamse daken van woningen die voor 01 januari 2006 op het elecktriciteitsnet aangesloten zijn verplicht voorzien worden van dakisolatie.

De norm die gebruikt wordt is minimaal R-waarde van 0,75m2 K/W. Indien dit niet wordt gehaald zullen er strafpunten worden toegekend. Stelselmatig begint de overheid met het uitvoeren van controles

2. Premies voor dakrenovatie via de overkoepelende Renovatiepremie

Voor het renoveren van uw dak kan je via de renovatiepremie van de Vlaamse overheid een groot deel van de kosten terug krijgen.

Dakwerken

Dit kan voor de volgende werken :

 • Afbreken van dakstructuren en het vervangen daarvan
 • Plaatsen van draagkrachtige elementen
 • Behandelen tegen huiszwam en insecten
 • Waterdichte bedekking vernieuwen
 • Dakgoten vervangen of plaatsen
 • (Ver)nieuwe dakopeningen

Let op dakisolatie of zoldervloer isolatie kan enkel terugbetaald worden als er ook structurele werken een de dakstructuur wordt uitgevoerd.

aannemer renovatie

Hoeveel bedragen de premies?

Een premie bedraagt 20 tot 30 procent van het factuurbedrag (exclusief btw). Het precieze bedrag is afhankelijk van uw inkomen.

de voorwaarden

 • Als je een aanvraag doet, wordt er gekeken naar het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2 jaar. Het mag niet meer zijn dan € 43.870 voor alleenstaanden zonder persoon ten laste. € 62.670 voor alleenstaanden met 1 persoon ten laste
 • De factuur mag niet ouder dan 2 jaar zijn en moet minstens € 2.500 (excl. btw) zijn.
 • Geldt enkel voor woningen, gebouwen / appartementen in het Vlaams Gewest komen in aanmerking.
 • Het gebouw waarvoor de Renovatiepremie wordt aangevraagd moet minstens 30 jaar oud zijn.
 • De eigenaar-bewoner en de meerderjarige medebewoners mogen op de aanvraagdatum naast de premiewoning geen andere woning volledig in volle eigendom hebben

HOE AANVRAGEN:

Het aanvragen gebeurt via het woonportaal van de Vlaamse overheid: wonenvlaanderen.be.

Na 1 maand krijg je een ontvangstbevestiging. Binnen de 12 maanden na een correcte en volledige aanvraag volgt een beslissing. U kunt ons inhuren voor Dakwerken Service